sad doctor
بسیاری از بیماران به دليل اشتباه متخصص بيهوشيو یا عدم رعایت بهداشت فردی توسط آنها به انواع بیماریهای عفونی و باکتریایی مبتلا شده اند.

کادر پزشکی در کشور ایالات متحده از نظر رعایت اصول بهداشتی در رتبه‌های پایینی قرار دارند.
 بر اساس یک پژوهش که به تازگی در ایالات متحده صورت گرفته، متخصصان بیهوشی در بیمارستان‌های این کشور اغلب اوقات دست‌های خود را بین اعمال جراحی مختلف نمی‌شویند و به این ترتیب باعث سرایت انواع بیماری‌ها و عفونت‌ها بین بیماران می‌شوند.
پژوهشگران این نتایج را با بررسی بر روی عفونت‌های غیر عادی بیماران پس از انجام اعمال جراحی در بیمارستان‌های این کشور به دست آورده‌اند.
پزشکان اعتقاد دارند، عفونت‌های باکتریایی از 20 شیء در اتاق عمل به بیماران  منتقل می‌شود که در اختیار متخصصان بیهوشی نیز قرار دارند.