Asbestos-and-Human-Health
سیگار کشیدن، عفونت و ژنتیک از شایع ترین عوامل بیماری های ریوی می باشند.از دیگر عوامل بیرونی این بیماری مواد آلی و معدنی در برخی محیط های کاری آلوده می باشند که زمینه ساز ایجاد آسم در افراد می شوند

 با اشاره به بیماری‌های شغلی گفت: افرادی که بنا بر نوع شغل خود با مواد شیمیایی در کارخانجات و پالایشگاه‌ها سروکار دارند، در معرض انواع بیماری‌ها از جمله بیماری‌های ریوی دارند.
وی با بیان اینکه مواد آلی و معدنی مشکل ریوی در افراد ایجاد می‌کند، تصریح کرد: آسم از جمله بیماری‌های ریوی شایع در اثر ارتباط با مواد آلی است که به افراد به ویژه خانم‌ها توصیه می‌شود هنگام استفاده از جوهر نمک و سفید کننده‌ها نکات ایمنی را رعایت کنند.
به گفته‌ی وی وجود مواد شیمیایی در محیطی که افراد در آن کار می‌کنند،‌ نباید از حد استاندارد آن بالاتر بوده و خود محیط کار نیز سرباز و مجهز به سیستم تهویه باشد.
وی در خصوص مراقبت های ایمنی در خصوص مشاغلی که با مواد شیمیایی و معدنی سروکار دارند، خاطرنشان کرد: تعداد ساعت کاری باید محدود بوده و افراد از ماسک مخصوص که دارای فیلتر است استفاده کنند؛ همچنین سالانه تست تنفسی و عکس قفسه سینه از آن‌ها انجام شود تا افرادی که مشکل داشته یا در معرض ابتلا قرار دارند، شناسایی شوند.