diabetescover

تغییر سبک زندگی اشخاصیکه از داروهای آنتی سایکوتیک (ضد روان پریشی) برای کنترل بیماریهای روانی بطور جدی استفاده می کنند سبب لاغری و بهبود اندازه  قند خون این اشخاص می شود. نتایج این پژوهش که با پشتیبانی مالی انستیتو ملی بهداشت  انجام شده است، درمجله American Journal of Psychiatryبصورت  آنلاین منتشر گردید.

 مطالعات نشان می دهد افرادی که به بیماریهای روانی جدی مانند  شیزوفرنی و اختلال دو قطبی مبتلا هستند درمعرض خطر بالای چاقی و بیماریهای مرتبط با چاقی نظیر دیابت قرار دارند. داروهایی که علایم بیماریهای روانی را در این افراد کنترل می کنند با تحریک اشتها و ایجاد تشنگی بیشتر موجب تغییرات متابولیکی می شوند که منجر به افزایش وزن این بیماران می گردد. دراین تحقیق 200 فرد دارای  اضافه وزن یا چاق که از داروهای آنتی سایکوتیک برای کنترل بیماریهای روانی جدی استفاده می کردند شرکت داشتند. این افراد در دو گروه ثبت نام شدند نیمی از آنها  به مدت یکسال درگروه مداخلات  شیوه ی زندگی و نیمی دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

 شرکت کنندگان درمداخلات شیوه ی زندگی نسبت به گروه کنترل در دوره ی کاهش وزن توانستند ده پوند بیشتر از وزن خود بکاهند، برخی از این افراد درطی دوره ی حفظ وزن مقداری به وزنشان افزوده شد اما وزن این افراد درانتهای دوره ی مداخلات همچنان 6 پوند کمتر ازافراد گروه کنترل بود.

 افراد شرکت کننده درگروه مداخلات  شیوه ی زندگی نسبت به افراد گروه کنترل دو برابر احتمال بیشتری برای قندخون ناشتای طبیعی داشتند و میزان بستری بیمارستانی دراین گروه کمتر از گروه کنترل بود(6.7درصد در گروه  مداخلات شیوه ی زندگی درحالیکه این آمار درگروه کنترل به 18.8در صد می رسید).

پرفسور Greenازمرکز تحقیقات سلامت درمرکز  قیصر در پورتلند اورگان می گوید: تحقیقات ما اولین مطالعه ای است که نشان می دهد مداخلات شیوه ی  زندگی  می تواند به افراد مبتلا به بیماریهای روانی جدی در کاهش وزن وکاهش خطر ابتلا به دیابت  وکاهش نیازبه بستری در بیمارستان  کمک کند.

 دکتر Greenمی افزاید: مطالعات پیشین نشان می دهد با مداخلات شیوه ی زندگی موفقیت متوسطی درکاهش وزن این افراد بوجود می آید اما بهبود در مقدار قندخون آنها یا میزان نیاز به مراقبتهای بیمارستانی مشاهده نشده بود.

 این تحقیق با نام STRIDEاز سال 2009 تا 2013 ادامه داشت.  در طی 6 ماه که مرحله ی کاهش وزن درگروه مداخلات شیوه ی زندگی بود شرکت کنندگان بطور هفتگی در2 ساعت جلسه ی  گروهی که شامل 20 دقیقه فعالیت فیزیکی بود، شرکت کردند. به شرکت کنندگان ثبت مواد غذایی مصرفی روزانه، میزان فعالیت بدنی روزانه آموزش داده شد. برای این افراد اهدافی  برای مقدار فعالیت  فیزیکی، رفتارهای تغذیه ای و کیفیت خواب تعیین گردید. به آنها درباره ی  تأثیرات  داروهای ضد روان پریشی وتأثیرات آن بر وزن توضیحاتی داده شد، همچنین توصیه های  ویژه ای درباره ی این موضوعات  و چگونگی بحث در این موارد با مسئولین مراقبت های بهداشتی به این افراد داده شد.

درطی 6 ماه دوره ی حفظ وزن، شرکت کنندگان هرماه یکبار در جلسات گروهی شرکت کرده و یا  بصورت  جداگانه توسط سرپرست گروه بصورت  تلفنی راهنمایی می شدند.

افراد گروه کنترل درجلسات کاهش وزن یا حفظ وزن شرکت  نمی کردند اما آنها در انجام اقداماتی بمنظور کاهش وزن خود آزاد بودند.

 از تمام شرکت کنندگان خواسته شد در جلسات راهنمایی و ارزیابی اندازه گیری وزن، فشارخون  و آزمایشات  قندخون شرکت کنند تا در صورت بالا بودن مقادیر آزمایشگاهی خارج از محدوده ی نرمال به پزشک یا بخش اورژانس ارجاع داده شوند.

 مداخلات STRIDEکه شامل مدیریت وزن و کنترل فشارخون بود. این مداخلات از طریق کارآزمایی PREMIERو کارآزمایی رژیم غذایی DASHکه برای افرادی که به بیماریهای روانی مبتلا نیستند طراحی شده بود، انجام گردید.

 شرکت کنندگان درگروه مداخلات بین 9 تا 12 پوند از وزنشان کاسته شد که این مقدار قابل مقایسه با کاهش وزن متوسط 10 تا 15 پوندی است که در کارآزمایی PREMIERدرافراد سالم مشاهده شده بود. نویسندگان مقاله می گویند: چنانچه افراد مبتلا به بیماریهای روانی جدی در برنامه های سختگیرانه ی  کاهش وزن شرکت کنند و ابزارهای مناسب و حمایتهای کافی از آنها  صورت گیرد می توانند کاهش وزنی مشابه با افراد سالم در طی این مداخلات داشته باشند. مطالعه ی دکتر Greenتوسط انستیتو ملی دیابت، بیماریهای گوارشی وکلیه حمایت مالی گردید.

منبع-diabetestma