bloodglucose11

التهاب احتمال دارد به علت خرابی بافت عروق خونی درزمان بالابودن قند خون باشد، این تحقیقات نشان می دهد که شاید در آینده  از داروهای ضد التهابی برای کاهش خطر بیماریهای عروقی دراشخاص مبتلا به دیابت بکار رود. نتایج این پژوهشها  در اجلاس علمی انجمن قلب آمریکا در باره تحقیقات فشار خون  (2014) ارائه گردید.

 این یافته ها نشان  می دهد که چرا کنترل خوب قند خون برای جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی  القاء شده توسط دیابت کافی نمی باشد. پرفسور Ferrerنویسنده ی این مقاله واستاد فارماکولوژی از دانشگاه  مادرید  این سخنان را در نشست انجمن قلب آمریکا  بیان نمود، او معتقد است  که باید داروهای جدیدی  را برای کاهش التهاب  تولید شود.

دانشمندان  با استفاده  از کشت سلولهای ماهیچه ای صاف از سرخرگها اصلی انسان (آئورت) به این نتایج دست یافتند:

·        در غیاب التهاب ، گلوکز اضافه در مایع محیط کشت نمی تواند وارد سلول شود.

·         هنگامیکه گلوکز اضافه  را به اجبار وارد سلول  می کنیم در غیاب التهاب هیچ تأثیرات  مضری مشاهده  نمی شود.

·        هنگامیکه پروتئین تحریک کننده  التهاب یعنی  اینترلوکین 1 را در اختیار سلولها قرار می دهیم گلوکز بیشتری  وارد سلولها می شود.

·        با حضور اینترلوکین 1، گلوکز وارد شده به داخل سلول از طریق مسیرهای شیمیایی که  سبب افزایش التهاب می شود، متابولیزه می گردد. التهاب ایجاد شده در این حالت بیش  از مقداری است که سلول  توان مقابله  با آن را داشته باشد.

·        در حضور داروی ضد التهابی anakinraکه فعالیت اینترلوکین  1 را مسدود می نماید تغییرات زیان آور اتفاق نمی افتد.

 پرفسور Ferrerمی گوید: باید از محیط التهابی همراه با  دیابت بکاهیم، تغییر درشیوه ی زندگی نظیر ورزش و کاهش وزن موارد بسیار مهمی هستند که نه تنها سبب کاهش مقدار قندخون می شوند بلکه از شدت  التهاب دربدن نیز می کاهند. محققان  قصد دارند این آزمایشات  را در حیوانات تکرار کنند تا از ارتباط  التهاب با تأثیرات  مخرب افزایش قند خون بر  پوشش داخلی عروق خونی مطلع گردند.

منبع-diabetestma