germs

محققین به تازگی موفق شده اند از همان میکروبهایی که به بدن انسان حمله می کنند آنتی بیوتیک بسازند و با آنها مقابله کنند!این موفقیت توسط میکروب شناسان معروف به دست آمده است!

در یک مطالعه در سلول منتشر شده تحقیقات جدید نشان می دهند مجموعه ای از میکروارگانیسم ها که در بدن ما زندگی می کنند می توانند برای داروهای آنتی بیوتیکی مورد استفاده قرار بگیرند.

محققان microbiome انسان را کشف کرده اند  که شامل بیش از 3000 خوشه از ژن های باکتری با نقشه هایی برای ساخت و ساز کارخانه سلولی است.

مطالعه جدید نشان می دهد یک سناریوی شگفت انگیز می تواند جایگزین داروهای مصرفی شود. امروزه شرکت های داروسازی با مطالعه بر روی باکتری های بدن توانسته اند آنتی بیوتیک های نوینی را از همان باکتری های موجود در بدن بسازند.

میکروب شناسی سنتی به طور معمول در گونه های فردی تمرکز دارد. گونه ای از میکروب ها به عنوان جوامع است که  بیش از میلیون ها سال تکامل یافته اند و در همه جا زندگی می کنند و پیشرفت های اخیر در فن آوری هایی مانند DNA  عکس های مختلفی را از میکروب ها در اطراف ما به نمایش گذاشته است.

به تازگی، دانشمندان سرنخ هایی در مورد اوتیسم از باکتری های موجود در روده ارائه داده اند. در آخرین پژوهش، تخقیقات محققان نشان می دهد که microbiome انسان ممکن است یک منبع غنی از مواد به طور طبیعی برای حفظ سلامت باشد که می توان از آن ها برای ساخت دارو ها استفاده کرد.