images

اکنون در جدید ترین روش برای ارتقاء زیبایی ،مردم با آغوش باز به عمل های زیباییتن می دهند!غافل از اینکه با این کارها بیشتر ترغیب به ادامه اینجور اعمال می شوند و به اعتیاد مزمن به زیبایی مبتلا می شوند.

با افزایش سن وضعیت پوست صورت، حالات و محور چشم و بافت های اطراف چشم، گونه، پیشانی، لب ها، خط خنده، خط کنار لب، وضعیت پوست پایین صورت و گردن تغییر می کند. پیری بر تمام بافت های صورت اثرات خود را به جا می گذارد که افراد با مراجعه به کلینیک های زیبایی سعی در محو آثار پیری دارند.

بررسی ها نشان می دهند جراحی های زیبایی خطرناک ترین ماده مخدر جهان به شمار می آیند. طبق تحقیقات صورت گرفته دانشمندان با بررسی و انجام آزمایشاتی بر روی داوطلبان زیادی دریافتند افراد پس از اقدام برای ساده ترین و کوچک ترین جراحی زیبایی در صورت خود در مراحل بعدی برای انجام بیشتر این جراحی ها بر روی بدن خود ترغیب می شوند و به دلیل تغییرات روانی در آن ها پریشانی و دغدغه آن ها برای زیباتر شدن افزایش می یابد.

افزایش سن جبری است و اقدام خاصی علیه آن نمی توان انجام داد اما می توان با تغییرات رفتار و عادات زندگی، تغذیه سالم، عدم مصرف سیگار، خواب، استراحت و ورزش، دوری از استرس و فشارهای روحی و روانی تأثیرات افزایش سن و پیری را به کمترین میزان خود رساند.

نتایج مطالعات نشان ی دهند، جراحی زیبایی اعتیاد آور است و می تواند فرد به دلیل درگیر کردن به مسائل دیگر از پیشرفت بازدارد.