brain stem_bmp

مطالعات بر روی خواب انسان باعث شد تا دانشمندان موفق به کشف هورمون خواب عمیق از طریق الگوهای امواج مغزی و ساقه مغزی دست یابند،و از این طریق به کنترل خواب انسان دست پیدا کنند .

دانشمندان از دانشگاه هاروارد پزشکی دریافتند یک نورون خاص در ساقه مغز باعث خواب عمیق می شود.، یک نورون خاص در ساقه مغز که عامل انتقال دهنده عصبی است مسئول  القا خواب عمیق است که پزشکان به کمک آن می توانند ساعات خواب انسان را تنظیم کنند.

این گروه دریافتند که یک نورون خاص در منطقه parafacial ساقه مغز باعث می شود که انتقال دهنده عصبی گاما آمینوبوتیریک اسید (GAGA)، که مسئول برای القا خواب عمیق است را می توان از راه دور کنترل کرد.
 
بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد با ساخت ابزار هایی و ارتباط با سلول های مغزی می توان خواب انسان ها را کنترل کرد و در مواقعی آن ها را به خواب عمیق فرو برد و گاهی آن ها را زودتر از ساعت مقرر از خواب بیدار کرد.

با تحریک الکتریکی و فعال سازی یک منطقه از مغز می توان مشکلات خواب را به ویژه در سالمندان و بیماران برطرف کرد.

نتایج مطالعات نشان می دهند در دنیای امروزی مشکلات ناشی از عدم خواب صحیح و مناسب باعث 25 درصد از بیماری ها شده است که با کنترل آن می توان روند درمان بسیاری از بیماری ها را تسریع کرد.