fish

خوردن فقط یک وعده ماهی، از هر نوعی که باشد، سبب  سلامت بیشتر مغز می شود.زمانیکه ماهی می خوریم ناحیه خاکستری مغز زیادتر میشود پژوهشگران در زمان های گذشته عقشده داشتند که چون ماهی امگا3 دارد برای مغز خوب است ولی جدیدترین پژوهشها که در دانشگاه پیتسبورگ آمریکا انجام شده، بیان میکند خوردن هر نوع ماهی، فارغ از اینکه چقدر امگا 3 دارد، برای مغز مفید است.

 

هم چنین کسانی که ماهی می خورند، در بخش های مربوط به حافظه و هشیاری، مغز بزرگ تری دارند.
دکتر جیمز بکر، پرفسور دانشگاه پیتسبورگ در این باره گفت:«مطالعه ما نشان می دهد که افرادی که ماهی آب پز یا کبابی و نه سرخ شده، می خورند در مناطق مربوط به حافظه و هشیاری مغز بزرگ تری دارند. رابطه ای هم بین مقدار امگا 3 و این تغییرات در مغز پیدا نکردیم که یک کم غافلگیرمان کرد.»
دانشمندان می گویند، سبک زندگی، مثل خوردن ماهی، بیش تر روی تغییرات اساسی در مغز اثر می گذارد تا عوامل بیولوژیک.

 

منبع-سلامانه