images (1)
بطور طبیعی، بیشتر انسان‌ها راست‌دست هستند گرایش طبیعی افراد در به‌کارگیری از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و به‌ویژه نوشتن را چپ‌دستی می گویند!

پژوهشگران در تحقیقات خود دریافته اند نوزادان به دنیا آمده در فصول گرم سال مانند تابستان و بهار بیشتر احتمال دارد که چپ دست به دنیا بیایند.
چپ دستی یک فرایند ژنتیکی است اما آب و هوا نیز می‌تواند بر ایجاد آن اثر گذار باشد.
گفتنی است، کارشناسان اعتقاد دارند تابش شدیدتر نور خورشید در فصل گرم سال و به ویژه قرار گرفتن مادر در آن نوع شرایط آب و هوایی سبب تولید هورمون تستوسترون بیشتر در بدن مادر می شود که این هورمون سبب تاثیر گذرای بر چپ دست شدن نوزادان به ویژه نوزادان پسر می‌شود.
علاوه بر نور خورشید سایر شرایط ژنتیکی و عوامل دیگر نیز در ایجاد چپ دستی در نوزادان موثر است.