o-BREAST-CANCER-AWARENESS

در اين بین، انجام شیوه های مختلف برای تشخیص سرطان پستان خودآزمایی و غربالگري، سونوگرافی، ماموگرافي و تشخيص زودهنگام، در روند معالجه موفق بيماري تاثیر زیادی دارد. نتايج پژوهشهای جدید بیان میکند که ، اطلاع صحیح خانمها از سرطان پستان، حتي خیلی مهم‌تر از انجام ماموگرافي در پيشگيري است، ضمن آن‌كه آگاهی به عنوان نخستین و مهمترین فاکتور و يك شیوه  ای است که به آسانی در دسترس است  و کم بها  است.

يكي از موضوعاتي كه شايد با آگاهي از آن، نگرش بسياري از افراد نسبت به سرطان پستان عوض شود، اين حقيقت است كه حفظ پستان يكي از روش‌هاي جديد و قابل قبول در درمان سرطان پستان است. مراجعه زودهنگام تا 80 درصد مي‌تواند به حفظ پستان منجر شود.
تغيير در سبك زندگي و افزايش آگاهي نقش مهمي در پيشگيري از اين بيماري دارد، اما متأسفانه نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه ميزان آگاهي زنان درباره بيماري سرطان پستان حتي در جامعه دانشگاهي نيز پايين است و نگرش و عملكرد مناسبي در اين زمينه وجود ندارد كه با برنامه‌ريزي مي‌توان آن را به وجود آورد. عدم آگاهي زنان به عنوان بيمار يكي از موارد و علل تشخيص ديرهنگام بيماري در مراحل ديررس بيماران است.
منبع-iranpink