index

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

در اثر ضربه یا خراشیدگی  و عوامل دیگر قسمتی از پوست بدن تغییر شکل داده و  باعث خروج خون از بدن شود به ان زخم می گوئیم،می خواهیم از نزدیک و با میکروسکوپ الکترونیکی با آن آشنا شوید.

در اینجا یک زخم سطحی بدن را که در زیر یک میکروسکوپ الکترونی قرار گرفته است مشاهده می کنید

اين تصویر که با ميکروسکوپ الکتروني گرفته شده و روي آنها کار هنري انجام شده، به ما کمک مي کنند تا بزرگنمایی از یک زخم بر روی بدن یا بریده شدن و پاره شدن مویرگ ها و خروج گلبول های قرمز را ببینیم.