rosovastatinامراض قلبی عروقی از دلایل اساسی  مرگ و میر در کل جهان است و  میزان زیاد کلسترول تاثیر بسزایی در سرعت پیشرفت این بیماری دارد

پزشکان داروهای خانواده ی استاتین را به عنوان درمانی برای کاهش لیپوپروتئینهای حمل کننده ی کلسترول مضر نظیر لیپوپروتئین های با دانستیه ی کم( sdLDL)تجویز می کنند. درتحقیق اخیر که  نتایج آن در مجله ی Cardiovascular Pharmacology and Therapeuticsمنتشر گردید، دانشمندان دریافتند روزووستاتین می تواند برای بیماران  مبتلا به پیش دیابت موثرتر از بیماران با قند خون طبیعی باشد.

 نویسنده ی این تحقیق دکتر Elisafبه مطالعه ی دو گروه از بیماران مبتلا به  دیس لیپیدمیا-  49 نفر مبتلا به پیش دیابت” IFG” و 64 نفر با مقدار قند خون  طبیعی – پرداخت. هر دو گروه  روزانه  10 تا 20 میلی گرم داروی  rosuvastatinاستفاده می کردند. دکتر Elisafپس از 24 هفته به ارزیابی  تأثیر این دارو در هر دو گروه از بیماران  پرداخت.

 نتایج نشان داد در بیماران مبتلا به عدم تحمل گلوکز ناشتا (پیش دیابت) ، غلظت کلسترول sdLDLبه میزان بیشتری (65.7– درصد) نسبت به بیماران با قند خون طبیعی ( 38.5−درصد) کاهش یافته است.

 این نتایج نشان می دهد  درمان با rosuvastatinکه قویترین  نوع استاتین ها است به کاهش  کلسترول با چگالی کم در گروه مبتلا به پیش دیابت  بیشتر از گروه دارای قندخون طبیعی کمک می کند. این نتایج حتی پس از تنظیم برای مقادیر اولیه ی کلسترول  sdLDLباز هم یکسان بود.  در این مطالعه  همچنین  مشخص گردید دربیماران مبتلا به پیش دیابت توزیع مجدد کلسترول sdLDLبه کلسترول  lbLDLپس از درمان با rosuvastatinبطور مطلوب تری صورت گرفته است.

منبع-diabetestma