Super-Benefits-of-Quitting-Smoking

یک تحقیق جدید نشان داده است که در مردانی که قبل از پدر شدن سیگار می کشند احتمال بروز بیماری آسم در فرزند آینده شان بیشتر می شود.

محققان عادت به استفاده از سیگار را در 13 هزار مرد و زن بررسی کردند و سپس شیوع آسم در فرزندان آنها را مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه نشان داد که احتمال آسم در بچه هایی که پدرانشان قبل از انعقاد نطفه جنین سیگار می کشیده است بیش از بچه های دیگر است. این ارتباط بین مصرف سیگار در مادران و ابتلا به آسم در فرزندان دیده نشد.

 

دکتر Cecile Svanes از محققان این تحقیق که در دانشگاه برگن در نروژ فعالیت دارد می گوید با کمک از نتایج این تحقیق می توان به این ایده رسید که قرار گرفتن پدر در معرض دیگر آلودگی های هوای استنشاقی می تواند بالقوه همین تاثیر را بر روی فرزندش داشته باشد.