old-man

پژوهشگران می گویند آری  این خطر زیادتر می شود. آنها مجموعه ای از 16 تحقیق پیشین که بر روی  تقریبا 900 هزار نفر در کل جهان انجام شده بود کشف کردند اشخاصی که قند خون بالا دارند Prediabetes  اما هنوز آنچنان زیاد نشده که به آنان کلمه دیابت یا بیماری قند گفته  شود 15 درصد بیش از اشخاص نرمال  احتمال ابتلا به سرطان را دارند.

در این افراد احتمال بروز سرطان های معده، روده بزرگ، کبد، پانکراس، سینه و رحم بیشتر از افراد عادی است. نتایج این تحقیق در مجله Diabetologia منتشر شده و نشان می دهد که ارتباطی بین پره دیابت ( افزایش قند خون ولی نه در حد دیابت ) و سرطان های ریه، پروستات، تخمدان، کلیه و مثانه وجود ندارد.

 

گرچه این مطالعات ارتباط بین بعضی انواع سرطان و مراحل قبل از شروع بیماری قند را نشان می دهد ولی مشخص نمی کند که این ارتباط علت و معلولی باشد. شیوع این مرحله از دیابت در جوامع صنعتی در حال افزایش است بطور مثال از دوره سالهای 2002-1999 تا ساهای 2010-2007 شیوع پره دیابت(افزایش قند خون ولی نه در حد دیابت) در بالغین امریکایی از 29 درصد به 33 درصد رسیده است.

تحقیقات دیگر نشان داده است که مصرف دارویی به نام متفورمین که امروزه از آن در درمان دیابت استفاده می شود می تواند احتمال ابتلا به سرطان در افراد مبتلا به دیابت را کاهش دهد.