ImageResizer.ashx

سرسام از سر وصدای حیوان در خانه به حدیست که شب و روز برای فرد نگهدارنده نمی گذارد،مدام باید دنبال آن باشد اول بایدوی را آرام کند و بخواباند و این مسئله ای بغرنج برای فرد صاحب خانه می شود

کار‌شناسان نقش حیوانات را در بروز بی‌خوابی در افراد موثر اعلام کرده‌اند.
پژوهشگران با مطالعه بر روی افرادی که دارای حیوانات خانگی بودند از جمله حیواناتی مانند سگ، گربه و انواع موش‌ها دریافته‌اند این حیوانات مانع از خواب صاحبان خود می‌شوند.
گفتنی است، براساس تحقیقات محققان انگلیسی بر روی بیش از هزار فرد که صاحب حیوان خانگی بوده‌اند این نتایچ بدست آمده است که به دلیل متفاوت بودن میزان ساعت خواب حیوانات با انسان‌ها و کوتاه بودن آن معمولا حیوانات خانگی صاحبان خود را در طول شب از خواب بیدار می‌کنند و مانع از به خواب رفتن آن‌ها می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، این بی‌خوابی می‌تواند منجر به بیماری‌هایی مانند بیماری‌های قلبی، خستگی، پرخاشگری، افسردگی و استرس در افراد شود.
اکثر افرادی که دارای حیوان خانگی هستند در طول شب هر ۹۰ دقیقه یکبار از خواب بیدار می‌شوند و یا حیوان خانگی آن‌ها آن‌ها را با لگد زدن و یا پنجه کشیدن و یا با سرو وصدا بیدار می‌کنند.