روغن پالم به روایت تصویر

 

چندی است در مورد عوارض روغن پالم در رسانه ها و سایت های مختلف بحث و گفت و گو می شود. ما ماجرای کاشت تا برداشت روغن پالم را به تصویر کشیده ایم تا با روغن پالم بیشتر آشنا شوید. تعداد عکس های روغن پالم 40 تصویر با کیفیت و سایز مناسب است. تصاویر موجود, شما را با نحوه ی کشت, درخت پالم, فرآوری روغن پالم, شکل ظاهری پالم, رنگ روغن پالم, باغ هایی که در آن پالم کشت می شود و … آشنا می کند.

با توجه با مسائل پیش آمده در مورد استفاده ی برخی از کارخانه ها و تولیدی ها از روغن مضر پالم، لازم دانستیم که عکس هایی مربوط به روغن پالم را تهیه کنیم چون برای همه ی ما جالب است که با روغن پالم بیشتر آشنا شویم.

 

روغن پالم

Palm oil

 عکس های روغن پالمروغن پالم

روغن پالم به روایت تصویر

برداشت گیاه پالم یا همان نوعی نخل (خرما)

روغن پالم به روایت تصویر

فرآوری روغن پالم

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (9)

دانه پالم جهت تهیه روغن پالم

روغن پالم به روایت تصویر

محصول درخت پالم

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (11)

Roghan palm

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (12)

دانه نصف شده پالم

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (13)

تهیه و ساخت روغن پالم به شیوه سنتی

روغن پالم به روایت تصویر

باغ بزرگ پالم و فصل جمع آوری

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (16)

دانه پالم از نمای نزدیک

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (17)

پالم

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (18)

تصویر گیاه پالم

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (19)

شیشه روغن پالم

تصاویر روغن پالم

نمایی از دانه پالم

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (21)

از این دانه ها، روغن پالم تهیه می شود

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (22)

درخت پر محصول پالم

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (24)

درختان زیبای پالم یا به عبارتی نخل

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (25)

Shishe Roghane palm

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (26)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (27)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (28)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (29)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (30)

<<<>>>

پالم

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (32)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (34)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (35)

<<<>>>

روغن پالم به روایت تصویر

<<<>>>

باغ پالم

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (40)

<<<>>>

روغن پالم به روایت تصویر

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (42)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (43)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (44)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (45)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (46)

<<<>>>

Palm-oil-photos-aks-roghan-palm (48)