09A-STROKE GRAPHIC finished.1

طبیبان معالجات جدیدی را ابداع کرده اند كه می تواند به افرادی که  سكته های شدید کرده اند یاری كند، ‌که مثل سابق صحبت  بزنند و دست و پای شان را حرکت دهند.

پزشكان یك روش جدید را روی 5 بیمار كه سكته شدید كرده بودند، پیاده كردند و آنها پس از 6 ماه توانستند حرف بزنند و دست و پای شان را حركت دهند، ضمن اینكه سطح هشیاری شان نیز بهبود یافت.
3 مرد و 2 زن 45 تا 75 ساله توسط محققان دانشگاه سلطنتی لندن و به كمك سلول های بنیادینی كه از مغز استخوان خودشان برداشته شده بود، مداوا شده اند. این اولین باری است كه این روش آزمایش می شود.
اگرچه این تحقیق، تازه در مراحل ابتدایی است، اما با توجه به اینكه هر ساله حدود 150 هزار نفر در انگلیس سكته می كنند و گروهی از آنها قدرت حركت یا حرف زدن شان را از دست می دهند و هیچ وقت نمی توانند زندگی مستقل سابق شان را داشته باشند، این درمان جدید می تواند بسیار امیدبخش باشد.
5 نفری كه در این تحقیق شركت داشتند، ‌سكته مغزی شدید كرده بودند و 4 نفرشان بدترین نوع سكته را داشتند. از بیمارانی شبیه به آنها، حدود 50 درصد در همان 6 ماه اول جان خود را از دست می دهند، حدود 46 درصد برای ادامه زندگی به دیگران احتیاج دارند و فقط 4 درصد دوباره خوب می شوند.

در این تحقیق، 3 نفر از 4 نفری كه بدترین نوع سكته را داشتند، بعد از 6 ماه آن قدر بهبود یافتند كه می توانستند بدون كمك به دیگران زندگی كنند. البته برای اطمینان به این روش جدید، به آزمایشات بسیار بیشتری نیاز است.

منبع-سلامانه