tips-for-coping-with-infert

تعداد زیادی از زوجها از ناباروری رنج میبرند تلا ش برای  بچه دار شدن هم واقعا یک عذاب است. آن میتواند باعث مشکلاتی در بین  ازدواجهای سالم وعاطفی باشد که زندگی رابرای آنها طاقت فرسا میکند  ما به شما برخی از روشهایی که میتوانید باناباروری مقابله کنید میگوییم در ادامه مطلب با ما همراه باشید

1-      از سرزنش کردن بپرهیزید

وقتی نابارور هستید, شما ممکن است خودتان را سرزنش کنید و بگویید  تقصیر من است یا ممکن است شوهرتان خودش را سرزنش  کند  ولی باید سرنوشت و شرایط را اینطوری که هست بپذیرید. بیاد داشته باشید که شما هرگز جواب درستی پیدا نخواهید کردو نمیتوانید یک شخصی را سرزنش کنید

2-همیشه به یادداشته باشد که دنیا در جریان است وقتی شما نمیتوانید بچه دار شوید احساس میکنید که تمام جهان معنا و ارزشش را از دست داده است و بی معنی است به هرحال  فقط  برای خودتان افسردگی ایجاد میکنید شما متوجه میشوید جهان همچنان پایدار است  و شادی وجوددارد و لی شما همه درهارا به روی شادیها میبندید

3-تلاش برای محدودیت زمانی

اگر شما و شوهرتان میخواهید  بچه دار شوید باید  تلاش کنید در غیر اینصورت برای همیشه رنج میکشید و هر گزینه ای را برای بچه دار شدن باید امتحان کنید و هرگز تسلیم نشوید  حتی هدف خودرا تغییر دهید  و بدانید که برای باردار شدن  هرکاری کردید با پزشک و همسرتان مشورت کنید

4-اجازه ندهید دیگران  از ناراحتی شما خوشحال باشند

 برخی اوقات  وقتی شخصی نمی تواند چیزی را داشته باشد دیگران خوشحال میشوند ا لبته نه همه ولی برخی افراد اینگونه هستند شما باید در شادی دیگران سهمیم باشید و خودرا نار احت نش ان ند هید

5-در احساسات همسرتان سهیم باشید

یکی از مهم ترین چیزهایی که  همواره باید در ذهن داشته باشیم در هنگام مقابله با ناباروری حفظ تمام احساسات و بحث آن با همسرتان است  در مورد ترس و احساسات منفی به او بگویید این به شما کمک میکند  تا احساسات خورا بیرون بریزید شما و همسرتان قادر خواهید بود  بطور تیمی کارکنید و مطمئن شوید که خوشبختی پایان نیافته است داشتن پشتیبان در کمک به مشکلاتتان بسیار کمک کننده است

6- جایگزین کردن رحم

امروز ه بیشتر زنان با رحم جایگزین صاحب فرزند میشوند و البته ا نتخاب بسیار خوبی برای مادرشدن است