hearing

برای بسیاری ها پیش آمده كه گوش شان زنگ بزند یا صدا دهد، بدون اینكه منبع صوتی در جهان خارج وجود داشته باشد كه این صدا را بوجود اورد

به نقل از سایت «wallstreetotc»، به این عارضه «تینیتوس» می گویند و بیش تر در میان زنان رایج است. انتظار می رود یك چهارم آمریكایی ها، هم زن و هم مرد، در برهه ای از زندگی شان این مشكل را تجربه كرده باشند.

یكی از راه های مبارزه با آن، خوردن قهوه بیش تر است تا كافئین بیشتری وارد بدن شود. یك تحقیق جدید نشان داد، زنانی كه كافئین بیش تری مصرف می كنند، ‌كمتر با وزوز ناگهانی گوش روبرو می شوند. به این ترتیب، محققان می گویند مصرف بیش تر كافئین باعث كاهش این عارضه در زنان جوان و میانسال می شود.
دانشمندان برای این پژوهش، بیش از 65 هزار زن را در دوره ای 18 ساله زیر نظر گرفتند. همه این زن ها در آغاز پژوهش بین 30 تا 44 سال سن داشتند و هیچكدام از تینیتوس رنج نمی بردند. دانمشندان متوجه شدند، زنانی كه روزانه بین 450 تا 599 میلی گرم كافئین مصرف می كردند، 15 درصد كمتر دچار وزوز ناگهانی گوش می شدند تا آنهایی كه كمتر از 150 میلی گرم كافئین (حدود 45 گرم یا 45 میلی لیتر) می خوردند.
«گری كوریا» از بیمارستان زنان بوستون كه در این پژوهش شركت داشته، گفت:«می دانیم كه كافئین سیستم مركزی اعصاب را تحریك می كند و تحقیقات قبلی در شرایط آزمایشگاهی و هم چنین روی حیوانات هم نشان داده بود كه كافئین تاثیر مستقیمی بر گوش داخلی دارد…»

منبع- سلامانه