54266a7b59997

عارضه های جانبی داروی پاركینسون بطور معمول شامل افسردگی، بیماری دستگاه گوارشی، درد مفاصل یا عارضه ای  مانند سرماخوردگی است؛ ولی ظاهرا یك زن میان سال  بدشانسی  باورنکردنی آورده است.

به نقل از سایت های «فاكس نیوز» و «Live Science»، این زن كه در تركیه تحت درمان قرار گرفته، به خاطر خوردن داروی پاركینسون در طول روز 3 تا 5 بار به طور خود به خود ارضا می شد و به همین دلیل استفاده از «راساگیلین» را كنار گذاشته است.
محققان می گویند احتمالا دلیل این اتفاق،‌ افزایش هورمون «دوپامین» در بدن بعد از مصرف این دارو است. دوپامین هورمونی است كه در جریان ارضای جنسی در بدن آزاد می شود.

منبع سلامانه