saltsubmain1

پژوهشگران  تغذیه بیان کردند انسان باید برای اینکه خاصیت نمک ید دار را حفظ کنند ، این ماده را در آخر طبخ به غذا بریزند

همچنین برای اینکه ید در نمک باقی بماند و خاصیت آن از بین نرود، باید نمک را دور از آفتاب و رطوبت و در ظروف در بسته پلاستیکی، چوبی، سفالی و یا شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد.

نمک های تصفیه شده ید دار به دلیل خلوص بالا، میزان ید را بهتر و به مدت بیشتر حفظ می کند.

باید عبارت نمک تصفیه شده بر روی بسته بندی نمک درج شده باشد و از خرید هر گونه نمک با عنوان صادراتی صنعتی خودداری شود.

همچنین افراد باید نمک و غذاهای شور را به مقدار بسیار کم مصرف کنند و همان مقدار کم نیز فقط باید از نوع تصفیه شده یددار باشد.

مصرف نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماری های گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی، کبدی و حتی کاهش جذب آهن در بدن می شود.