cramp101110-medium_new
ناكافی بودن جریان خون در عضله،كمبود اكسیژندر عضله ،از دست دادن آب بدن، فشردگی یك عصب و صدمه به سلولهای عضلانی از مهمترین عوامل گرفتگی عضلات در بدن هستند.

یکی از مشکلاتی که پس از یک ورزش نسبتا سنگین به وجود می‌آید، احساس کوفتگی و گرفتگی بدن است.
دکتر محمدتقی حولی‌ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت: قبل از ورزش باید عضلات بدن از حالت سکون، به تدریج خارج شوند و با نرمش آرام، بدن آماده ورزش می‌شود. پس از اتمام ورزش هم، نباید به یکباره فعالیت را رها کرد و باید به تدریح فعالیت را کم کرد.
حولی‌ساز ادامه داد:‌ معمولا در 1 تا 2 جلسه اول شروع ورزش، بدن افرادی که عادت به ورزش ندارند، دچار کوفتگی یا کرمپ عضلانی می‌شود که ناشی از انقباض عضلات برای دفع مواد زائد تجمع یافته درون بافت عضلانی است.
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت: از راههای کاهش کرمپ عضلانی، ماساژ دادن بدن پس از اتمام فعالیت ورزشی است. دوش گرفتن با آب گرم و استراحت پس از ورزش هم به مقدار زیادی موجب رفع کوفتگی ورزش می‌شود.