indexثق533535

همه چیز بستگی به طبع ، سلیقه ، علاقه و حوصله  فرد اشپز دارد،برای سفره ارایی هرچه با سلیقه تر باشید در کارتان موفق ترید.

در این مجموعه ما برای شما نمونه هایی ازابتكارات زيبا براي تزيين غذا و میوه را توسط ماهر ترین آشپزها قدیمی فراهم کردیم هنر تزئین غذا از دیرباز مورد توجه آشپز های قدیمی بوده است و تزئین غذاها یکی از مرسوم ترین عادت ها به وی‍ژه در کشور های آسیایی بوده است.

indexثقث33

indexثقص3

indexثقصق

indexثقصق3

indexثقصق3اغعغ

indexثقف533indexیقثindexیقثصقثص