getty_rf_photo_of_woman_checking_blood_sugar

بدست آوردن مجوز این دارو باعث شد سه گزینه دارویی تزریقی با یکبار تزریق در مدت ۷ روز پیش روی این بیماران باشد.آژانس دارو وغذای آمریکا در سال 2012 داروی Bydureonیا exenatideوTanzeum یا albiglutideرا در آغاز سال 2014 تایید نمود. سایت WebMDاز دو پزشک و یک داروساز آشنا با این سه دارو درمورد این داروهای جدید پرسشهایی شده است که در ادامه  برای شما بیان میکنیم.

 این 3 داروی  تزریقی هفتگی چگونه عمل می کنند؟

 تمام این سه دارو از خانواده ی آگونیستهای گیرنده ی GLP-1هستند. آنها تأثیرات یک هورمون طبیعی (نه انسولین ) را تقلید کرده و به حفظ  مقدار قند خون درمحدوده ی طبیعی  کمک می کنند.

داروهای GLP-1به بدن درترشح انسولین خود، هنگام  خوردن غذا کمک می کنند. دردیابت نوع 2، بدن شما نمی تواند ازانسولین بطور صحیح برای حفظ مقدار قند خون درمحدوده ی طبیعی استفاده کند. پرفسور Hamdyازمرکز دیابت جاسلین می گوید: هر سه ی این داروها دارای 3 مزیت مشابه هستند: سبب بروز افت قند خون نمی شوند- مشکلی که برخی از داروهای کنترل دیابت سبب می شوند-، سبب افزایش وزن نمی شوند، اکثر آنها موجب کاهش وزن می گردند اگر چه برای چنین منظوری  تایید نشده اند.

 به گفته ی دکترGalierدر مرکز پزشکی UCLA:  داروهای GLP-1دارای  فواید دیگری نیز در کنار مدیریت  قند خون هستند. این فواید شامل طولانی نمودن زمان اقامت غذا در معده است که موجب می گردد فرد برای مدت  طولانی تری احساس سیری کند درنتیجه به  حفظ وزن سالم یا کاهش وزن بیمار کمک می کند.

 آیا این داروها به تنهایی یا با ترکیب با سایر داروها  استفاده می شوند؟

هر سه ی این داروها که بطورهفتگی از طریق تزریق استفاده می شوند می توانند به تنهایی یا درترکیب  با سایر داروهای دیابت نظیر متفورمین  استفاده شوند. همراه با استفاده از این  داروها  به بیماران رعایت رژیم غذایی وانجام ورزش توصیه می شود.

تأثیر مصرف هفتگی این داروها چگونه است آیا آنها ازنظر میزان تأثیر پیشتاز هستند؟

دکتر Galdoداروشناس می گوید: اگر چه برخی متخصصین ازمیان این 3 دارو  یکی را موثرتر می دانند اما هنوز برای تصمیم گیری در این مورد زود است. مقایسه ی این سه دارو به طور کامل انجام نشده است اما برخی از نتایج میزان تأثیر هر یک از آنها را مشخص می کنند. در کارآزمایی های بالینی بر روی Trulicityدر بالاترین دوز (1.5میلی گرم) هنگامیکه به تنهایی استفاده می شود، مشخص گردید هموگلوبین  A1Cبه میزان 0.8 درصد کاهشمی یابد. در حالیکه داروی استاندارد متفورمین پس از 26 هفته موجب کاهش 0.6درصد از مقدار هموگلوبین A1Cمی گردد.

 داروی Bydureonهنگامیکه با یک یا چند داروی خوراکی استفاده می شود،مقدار هموگلوبین A1Cرا پس از 24 هفته به میزان 1.6درصد کاهش می دهد.

 داروی Tanzeumمقدار هموگلوبین A1Cرا در طی 52 هفته به میزان 0.9درصد کاهش می دهد، این در حالیست که استفاده از پلاسبو موجب افزایش مقدار هموگلوبین A1Cبه میزان 0.2درصد می گردد. کمپانی Eli Lillyوکمپانی سازنده ی Trulicityمی گویند: مصرف Trulicityآسان تر است زیرا نیازی به مخلوط شدن توسط بیمار ندارد. افرادیکه از داروی Bydureonاستفاده می کنند باید این دارو را در یخچال نگهداری  کرده سپس آنرا تا 80 مرتبه تکان دهند تا  این دارو مخلوط شده و قابل تزریق گردد. افرادیکه  از Tanzeumاستفاده می کنند باید  این دارو را در قلم تزریق  قبل از استفاده مخلوط کنند.

باید ها ونبایدهای  استفاده از این داروهای جدید تزریقی چیست؟

استفاده از این داروها برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 ممنوع است. FDAاعلام کرده است: درمطالعات حیوانی مصرف این داروها با ایجاد تومورهای تیروئید همراه بوده است افرادیکه  دارای سابقه ی فامیلی سرطانهای تیروئید مدولار و برخی  شرایط دیگر مرتبط با آن هستند از مصرف این داروها بپرهیزند.

یکی از رایج ترین عوارض جانبی مصرف داروهای  GLP-1حالت تهوع است که خوشبختانه  در بیشتر موارد خفیف است و بسرعت  برطرف می شود.

برخی افراد داروهای روزانه ی GLP-1مانند Byettaیا exenatideرا که دوبار در  روز تزریق می شود و Victozaیا liraglutideکه تنها یکبار در روز تززیق می شود را  به داروهای تزریقی  هفتگی  ترجیح می دهند و این حالت  تهوع خفیف سبب می شود  آنها تمایل به خوردن غذا نداشته و اگر قصد کاهش وزن داشته باشند این موضوع  به آنها درکاهش وزن کمک می کند.

هزینه ی این داروها چقدر است؟

داروی  Trulicityکه در اواخر امسال به بازار عرضه خواهد شد، به گفته ی شرکت  Lillyدر یک  بسته بندی 4 تایی قلم برای مدت  درمان  28 روز عرضه  می شود و قیمت آن 488.32دلار است. این هزینه  برای دو داروی  دیگر نیز مشابه است. دربرخی کشورها هزینه ی این داروها توسط شرکت های بیمه پوشش داده می شود .

منبع-diabetestma