محققان گفتند، آنتی بیوتیکی که اغلب در بخش مراقبت های ویژه جهت درمان عفونت های شدید استاف مقاوم به دیگر داروها بکار می رود، ممکن است یک بیماری خونریزی دهنده گاه کشنده ایجاد کند.
مطالعه ای در مجله پزشکی New England آنتی بیوتیک ونکومایسین را به اختلالی که ترومبوسیتوپنی گفته می شود، مرتبط می کند. این دارو با خونریزی غیر طبیعی همراه است و با کاهشی در پلاکت های خون – – سلولهایی که به لخته شدن خون کمک می کند، مشخص می شود.
ونکومایسین، در کاربرد برای حدود سه دهه، می تواند جهت درمان عفونت ها در بسیاری بخش های بدن بکار رود، و به عنوان داروی انتخابی برای عفونت های استافیلوکوکی جدی که به بیشتر آنتی بیوتیک های دیگر مقاوم هستند، در نظر گرفته می شود. این دارو می تواند عوارض جانبی جدی دیگری شامل آسیب شنوایی و کلیوی داشته باشد.
محقق ارشد مطالعه، دکتر Richard Aster از کالج پزشکی Wisconsin در Milwaukee و موسسه تحقیقات خون Blood Center واشنگتن، گفت یافته ها نباید کاربرد وانکومایسین را کاهش دهد، که به عنوان داروی مهم نجات دهنده زندگی برای برخی بیماران باقی می ماند.
Aster در یک مصاحبه تلفنی گفت ” تنها یک بخش کوچک از بیمارانی که ونکومایسین می گیرند این مشکل را بروز می دهند.” ” اما به اندازه کافی معمول است که ما فکر کنیم پزشکان نسبت به آن هوشیار باشند و جهت توقف ونکومایسین در صورتیکه محتوای پلاکت کاهش یابد و جایگزینی آنتی بیوتیک دیگر آماده باشند.” آنتی بیوتیک ها جهت درمان عفونت های ایجاد شده توسط باکتریها بکار می روند.
بیمارانیکه پزشکان تصور می کنند مبتلا به ترومبوسیتوپنی هستند، می توانند برای نوعی آنتی بادی خاص – – یک پروتئین سیستم ایمنی که به بیمار کمک می کند و مهاجمین مثل ویروس ها و باکتریها را تخریب می کند – – جهت مشاهده اینکه آیا این اینکه آیا این مسئله ناشی از داروهاست یا نه، تست شوند.
محققان اطلاعات روی 29بیمار درمان شده در بیمارستان های مهم آمریکا را که برای آنتی بادیهای وابسته به ونکومایسین مثبت تست شدند، آزمایش  کردند. سه نفر از بیماران پس از تجربه خونریزی جدی فوت شدند.
هیچیک از 29 نفر، تا زمانیکه مصرف وانکومایسین متوقف شد و کاربرد آنتی بیوتیک دیگری شروع شد، افزایشی در محتوای پلاکت نداشتند.
محققان پیشنهاد کردند که اگر بیماران یک محتوای پایین پلاکت را در حالیکه با ونکومایسین درمان می شوند، تجربه می کنند، باید توسط یک مشاور هماتولوژی دیده شوند.