4419852166_d9dbb9580d

این نوزاد دختر در حالی به دنیا آمد که پاهایش مانند دم ماهی به هم چسبیده بود . این دختر، سومین موردی است که تاکنون زنده مانده است

یک کودک تنها نمونه زنده انسان بدنیا آمده با سندرم پری دریایی در قرن جدید است.

این کودک در سال ۲۰۰۶ در کشور پرو بدنیا آمده و نوزاد دختری است که پاهای او از هم جدا نیست و کاملاٌ به هم چسبیده است.

گفتنی است، کار‌شناسان عدم خونرسانی صحیح به بافت‌های بدن را علت عدم رشد و تقسیم شدن اعضای بدن می‌دانند. این اختلال بسیار نادر است و از هر ۱۰۰ هزار تولد امکان دارد یک نوزاد به این مشکل مبتلا شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، تا به حال در دنیا تنها چند مورد از این اختلال شناسایی شده است و یک مشکل شایع در دوقلوهای همسان است.

پزشکان پس از انجام اعمال جراحی متعدد موفق به جداسازی پاهای او شده‌اند و حال در ۶ سالگی او بدون نیاز به کمک دیگران می‌تواند به تنهایی راه برود.

پزشکات تیم درمانی او اعتقاد دارند برای ترمیم و بازسازی سیستم گوارش و کلیه او در سالهای آتی به ۱۶عمل جراحی دیگر نیاز است.