urinary_structures

نوشیدن آب باعث زدودن باکتریها از مثانه،زدودن سموم بدن ،حمل و پاکسازی مواد زائد حاصل از متابولیسم درون بدن مانند اوره و دی اکسید کربن می شود.

بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهند سرطان مجاری را می توان به ساده ترین شکل درمان کرد. سرطان مجاری ادراری یکی از شایع ترین سرطان ها در جهان محسوب می شود که مطالعات اخیر نشان می دهند با نوشیدن آن می توان از بروز آن پیشگیری کرد.

براساس تازه ترین یافته های دانشمندان فرانسوی، نوشیدن آب به کاهش خطر ابتلا به سرطان مجاری ادراری کمک می کند.

نوشیدن مقدار زیاد آب می تواند به محافظت در برابر این سرطان کمک کند، زیرا آب با افزایش مقدارادرار اط طریق مصرف آب مواد سمی و سرطان زای دفع می شوند و مواد سمس با دیواره مجاری ادراری حداقل تماس را پیدا می کنند.نوشیدن آب به ویژه در سالمندان باعث افزایش سوخت و ساز می شود و از تجمع سموم در کلیه ها و سیستم گوارشی جلوگیری می کند.

پزشکان توصیه می کنند در فصول گرم سال باید روزانه بسیار آب نوشید و در سایر فصول برای پیشگیری از این سرطان شایع مقدار مایعات مصرفی را افزایش داد.