indexیقثقص

زنده ماندن این مرد مانند معجزه است؛ وی که با تیری در یک میلیمتری مهمترین قسمت قلبش زنده مانده بود و پزشکان ریسک عمل جراحی وی را نمی پذیرفتند به تازگی از شر گلوله در کنار قلبش خلاص شده است .

این مرد در جریان تیراندازی به یک بانک در کشور هند مورد اصابت ۲ گلوله قرار گرفت که پزشکان گلوله اول را از کمر او خارج کرده اما گلوله دوم به خاطر نزدیکی یک میلیمتری به قلب چالشی جدی برای زندگی این فرد بود.

 گفتنی است، هر بار انقباض و انبساط عضله قلب می‌توانست جان این مرد را بگیرد.

index

بررسی‌ها نشان می‌دهند، سر انجام پزشکان پس از ۲ ماه و کسب موافقت بیمار در یک جراحی پیشرفته با موفقیت گلوله را از بدن او خارج کردند.

در حال حضر او از سلامت کامل برخوردار است و گلوله خارج شده از بدن او به عنوان مدرک پرونده در اختیار پلیس هندوستان قرار گرفته است.