depression-1

سنجش میزان افسردگی بسیار مهم است و می‌تواند در تعیین سرنوشت شما نقش زیادی بازی كند.پس با ما همراه باشید تا میزان افسردگی تان را بسنجیم.

اگر می‌خواهید میزان افسردگی خود را بسنجید تست زیر را انجام دهید.

پرسش نامه دكتر بك یكی از بهترین معیارهای روان پزشكی است برای تعیین سطح افسردگی .این پرسش نامه را به دقت بخوانید و به سوال های آن یك به یك پاسخ دهید.

1
0 )من غمگین نیستم
1) من غمگینم
2)غم و غصه از زندگی من دست بر نمی دارد
3) دیگر تحمل این زندگی را ندارم

2
0) من به آینده خوشبینم
1)امیدی به آینده ندارم
2)احساس می‌کنم كه آینده خوبی در انتظارم نیست
3)هیچ روزنه امیدی در زندگی ام نیست

3
0)من ناكام نیستم
1)من از دیگران ناكام ترم
2)وقتی به گذشته نگاه می كنم می بینم تمام زندگی ام شكست و ناكامی بوده است
3)من یك شكست خورده تمام عیارم

4
0)مثل گذشته از زندگی‌ام رضایت دارم
1)مثل گذشته از زندگی لذت نمی برم
2) از زندگی ام رضایت واقعی ندارم
3)از همه چیز و همه كس ناراضی ام

5
0)احساس گناه و تقصیر نمی‌كنم
1)گاهی اوقات احساس گناه می كنم
2)اغلب اوقات احساس گناه و تقصیر دارم
3)همیشه احساس گناه و تقصیر در من است

6
0)انتظار مجازات ندارم
1)احساس می كنم ممكن است مجازات شوم
2)انتظار مجازات دارم
3)مطمئنم مجازات می شوم

7
0)من از خودم رضایت دارم
1)من از خودم ناراضی‌ام
2)از خودم بدم می آید
3)من از خودم متنفرم

8
0)من بدتر از دیگران نیستم
1)گاهی از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می‌كنم
2)همیشه به خاطر خطاهایم خودم را سرزنش می‌كنم
3)برای هر اتفاق و حادثه ای خودم را سرزنش می كنم

9
0)هیچ وقت به خودكشی فكر نمی‌كنم
1) فكر خودكشی به سرم زده ولی هیچ وقت اقدام به خود كشی نكرده‌ام
2)به فكر خودكشی هستم
3)اگر بتوانم خودكشی می‌كنم

10
0)بیش از حد معمول گریه نمی‌كنم
1)بیشتر از گذشته گریه می‌كنم
2)همیشه در حال گریه كردنم
3)قبلا زیاد گریه می‌كردم اما حال با آن كه دلم می‌خواهد نمی‌توانم گریه كنم

11
0)كم حوصله تر از گذشته ام
1) از گذشته كم حوصله ترم
2)اغلب اوقات كم حوصله ام
3) همیشه كم حوصله ام

12
0)مثل همیشه مردم را دوست دارم
1)كمتر از گذشته به مردم علاقمندم
2)تا حدود زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام
3)از همه مردم سیر شده ام و دیگر به هیچ كس علاقه ای ندارم

13
0)مثل گذشته تصمیم می گیرم
1)كمتر از گذشته تصمیم می گیرم
2)نسبت به گذشته تصمیم گیری برایم سخت تر شده است
3) قدرت تصمیم گیری‌ام را كاملا از دست داده ام

14
0)جذابیت گذشته را دارم
1)نگرانم كه جذابیتم را از دست بدهم
2) احساس می‌كنم كه جذابیتم را روز به روز بیشتر از دست می‌دهم
3)من زشت هستم

15
0)به خوبی گذشته كار می‌كنم
1) به خوبی گذشته كار نمی كنم
2)برای هر كاری مجبورم به خودم فشار بیاورم
3)دستم به هیچ كاری نمیرود

16
0) مثل گذشته خوب می‌خوابم
1)مثل گذشته خوابم نمی‌برد
2)یكی دو ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دوباره خوابیدن برایم سخت می‌شود
3)چند ساعت زودتر از معمول از خواب می‌پرم و دیگر خوابم نمی برد

17
0)بیشتر از گذشته خسته نمی شوم
1)بیشتر از گذشته خسته می شوم
2)از انجام هر كاری خسته می شوم
3)از شدت خستگی هیچ كاری نمی توانم انجام دهم

18
0)اشتهایم هیچ تغیری نكرده است
1)اشتهایم به خوبی گذشته نیست
2)اشتهایم خیلی كم شده است
3)تازگی‌ها هیچ اشتهایی به غذا ندارم

19
0)اخیرا وزن كم نكرده‌ام
1)تازگی بیش از دو و نیم كیلو وزن كم كرده‌ام
2)تازگی بیش از پنج كیلو وزن كم كرده‌ام
3) تازگی بیش ازهفت كیلو وزن كم كرده ام

20
0)بیش از گذشته بیمار نمی‌شوم
1) سردرد و دل درد و یبوست دارد اذیتم می‌كند
2)به شدت نگران سلامتم هستم
3)آنقدر نگران سلامت خود هستم كه دست و دلم به هیچ كاری نمی‌رود

تفسیر تست
ابتدا باید نمره‌ها را با هم جمع كنید

10-1شما افسرده نیستید.

16-11خطرناك و شدید است حتما با روانپزشك یا روانشناس مشورت كنید افسردگی شما خفیف است.

30-17 بهتر است هر چه زودتر با روانشناس مشورت كنید.

40-31 افسردگی شما شدید است مشورت با روانشناس را فراموش نكنید.

بیشتر از 40 افسردگی شما بسیار است حتما با روان پزشك مشورت نمایید.