high-protein_high-fiber-foodsدر هر وعده غذایی مقدار کمی پروتئین از نوع با کیفیت آن دریافت کنید. مصرف پروتئین به ایجاد احساس سیری کمک می کندالبته در صورتیکه به اندازه لازم باشد به احساس سیری و در نهایت کنترل وزن کمک می کند.

غذاهای پروتئینی احساس سیر کنندگی بیشتری در فرد ایجاد می‌کند این رژیم از رژیم‌های پرطرفدار در جهان محسوب می‌شود.
مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه  گفت: اشتهای فرد به مسائل محیطی و شرایط وی بستگی دارد گاهی فرد به معنای واقعی گرسنه نیست اما به دلیل آنکه همه مشغول صرف ناهار هستند از غذا استفاده می‌کند.
وی افزود: در شرایطی که فرد به مسافرت می رود تمایل بیشتری برای استفاده از غذا دارد گاهی فرد در  هنگام تنهایی میل کمتری به غذا پیدا می کند شرایط فیزولوژیک و محیطی هر فرد در میزان اشتهای فرد تاثیر دارد و تلفیق این دو عامل میزان میل فرد به غذا را تعیین می‌کند.
این متخصص تغذیه ادامه داد: مصرف آب نیم ساعت قبل از غذا تا حدودی از اشتهای فرد می کاهد.
کیمیاگر تصریح کرد: استفاده از سبزیجات خام در کنار غذا تنها پر کننده بشقاب فرد است و در کاهش اشتهای فرد تاثیر نمی‌گذارد. مکانسیم اشتها در افراد، مکانیسم پیچیده‌ای به شمار می رود که براساس نیازهای بدن در فرد ایجاد می‌شود در صورتیکه فرد از سبزیجات در بشقاب استفاده نماید کمتر به مصرف غذا تمایل پیدا می‌کنند.
وی عنوان کرد: غذاهای پروتئینی احساس سیرکنندگی بیشتری در فرد ایجاد می‌نماید رژیم پروتئینی از رژیم های پر طرفدار در جهان است که می تواند در کاهش اشتهای فرد تاثیر بگذارد تاثیر این مسئله در اشتهای فرد کم است و با مصرف مواد پروتئینی به طور طبیعی فرد بهتر سیر می‌شود.