محبت و ابراز علاقه نوه به پدربزرگ و مادربزرگ

 

چه زیباست احترام، چه قشنگ است ارزش بزرگتر ها، پدربزرگ ها، مادربزرگ ها را بدانیم. تصویری که مشاهده می کنید، یک عکس نیست، یک داستان بلند زندگی است. داستانی که همه ی ما باید این روز و روزگار را سپری کنیم. و چقدر خوب است به بزرگترهایمان احترام بگذاریم و با کمال عطوفت و مهربانی با آن ها برخورد بکنیم. چرا که ما هم یک روزی به سن و سال آن ها خواهیم رسید و همین انتظار را از اطرافیانمان، فرزندان و نوه هایمان خواهیم داشت.

 

به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ابراز علاقه کنید، محبت کردن، کار سختی نیست . دل دریایی هم نمی خواهد. یک جو معرفت می خواهد.

آن ها کوه تجربه هستند، هر آنچه که ما می خواهیم تجربه کنیم، ندیده ام، نشنیده ام و … آن ها تجربه کرده اند، دیده و شنیده اند. وقتی در سنین جوانی، میانسالی هستیم انتظاراتمان سر به فلک می کشد از همه ی عالم و آدم انتظار داریم چه بسا از پدربزرگ و مادربزرگ. اما به این نکته توجه کرده اید که افراد مسن، چقدر سطح انتظاراتشان پایین است؟ و در واقع چیزی حز محبت از دیگران نمی خواهند؟

اگر تا به حال به پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ خود احترام می گذاشتید که حتما هم همینطور است، چون در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما اینگونه بوده و است. و اگر فکر می کنید کوتاهی کرده اید پیشنهاد می کنم به بزرگ تر ها زیباتر بنگرید. شاید روزی آن ها را برای همیشه از دست بدهید و دیگر پشیمانی بی فایده است.

 

بهزاد زیبائی – سایت دکتر سلام