543772_504335372963749_684954721_n

در این پست در مورد نحوه گرفتن فشار برای شما نکات مهمی را توصیه میکنیم که سوال بسیاری از کاربران است در ادامه مطلب در مورد زمان و تفاوت فشار در دست راست و چپ و طرز گرفتن فشار در خانمهای باردار و افراد پیر و بسیاری از نکات  دیگر در مورد اندازه گیری فشار خون بحث میکنیم با ما همراه باشید

– اولا یادمون باشه فشارخون صبح ها بالاتر از شبهاست.پس برای مقایسه فشارتون در روزهای مختلف یک ساعت معین رو انتخاب کنید
– اینکه از کدوم دست باید فشار گرفت هیچ فرقی نمیکنه.اما رسم بر اینه که از دست راست فشار میگیرن. فشارخون 2 دست تفاوت مختصرد باهم داره.
– بهترین روش برای گرفتن فشار خون در حالت نشسته است. ولی در افرادی كه از داروهای كاهش دهندة فشار خون استفاده می كنند، فشار خون را در حالت ایستاده یا دراز كشیده اندازه گیری كنید بهتر است(نشسته هم ممنوعیتی ندارد)
– در خانم های باردار فشار خون را در حالت نشسته یا به صورت دراز كشیده به پهلوی چپ، اندازه گیری كنید.
– در افراد پیر فشار خون باید در هر دو دست اندازه گیری شود. اگر فشار خون در هر دو بازو متفاوت بود، میزان فشار خون بالاتر را انتخاب كنید.
– حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد معاینه شونده باید فعالیت شدید نداشته باشد؛ غذای سنگین، قهوه، الكل، دارو و نوشیدنی های محرك مصرف نكرده باشد و سیگار نكشیده باشد. ضمناً فرد نباید مدت طولانی (بیش از 14 ساعت) ناشتا باشد.
– 5 دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد معاینه شونده باید استراحت كامل داشته باشد.
– لباس فرد معاینه شونده باید سبك و آستین های لباس به اندازه كافی گشاد باشد تا وقتی آستین بالا زده می شود روی بازو فشار وارد نكند. اگر آستین تنگ باشد و روی بازو فشار آورد باید لباس را درآورد. آستین تنگ باعث اعمال فشار روی سرخرگ بازویی شده و در نتیجه بطور كاذب فشار خون پایینتر از آنچه هست خوانده میشود.
– اتاق معاینه باید ساكت و آرام و با دمایی مناسب باشد.
– از گفتگوهای مهیج و شوخی با فردی كه فشار خون او اندازه گیری میشود، باید خودداری شود
– اگر فشار خون فرد معاینه شونده در حالت نشسته اندازه گیری می شود باید پشت وی تكیه گاه مناسب داشته باشد.
– در حین اندازه گیری فشار خون، دست فرد معاینه شونده نباید آویزان باشد و باید بر روی چیزی تكیه كند تا عضلات دست شل باشد. عضلات منقبض شده باعث می شود كه فشار خون اشتباها بالا نشان داده شود. بنابراین بازوی دست فرد چه در حالت نشسته، ایستاده و یا دراز كشیده باید در سطح قلب باشد و تكیه گاه مناسب داشته باشد. در حالت ایستاده می توان با یك دست بازوی دست فرد معاینه شونده را گرفت تا تكیه گاه ایجاد شود.
و در نهایت یادتون باشه از فشار بالاتر از 12 روی 8 (120/80) باید به بیمار توصیه به کنترل فشارخون کرد.