indexیقسثصثصث

با کمک این ذره بین می توان تصاویر پشت سر اجسام مختلف را دید این ذره بین کاربردهای زیادی برای جراحان و مهندسان می تواند داشته باشد!

کار‌شناسان با استفاده از قوانین علم فیزیک و استفاده از تنها چند لنز عدسی ساده یک وسیله جالب ساخته‌اند که اشیا را نامرئی می‌کند.

 این دستگاه از پشت سر هم قرار گرفتن ۴ لنز ساده شفاف البته با رعایت دقیق میزان فاصله آن‌ها از هم و زاویه آن‌ها نسبت به هم بدست می‌آید.

گفتنی است، در پشت این عدسی ۴ بخشی یک صفحه شطرنجی قرار می‌گیرد و آنگاه با قرار گرفتن اشیا مختلف در پشت عدسی افراد تنها کادر رنگی پشت زمینه و نه اشیا پشت آن را می‌بینند.
index

بررسی‌ها نشان می‌دهند، کار‌شناسان درنظر دارند از این وسیله برای کاهش میزان فضای کور پشت سر رانندگان کامیون و همچنین در اعمال جراحی برای دیدن بخش‌های بدن بدون دیده شدن دست جراح استفاده کنند.