advantages-of-aged

افراد پیر در زمان صدمات روحی که سبب غم زیادی بر دوش آنها می شود، از لحاظ جسمی دچار صدمه می شوند. پژوهشگران بریتانیایی بر این باورند ل هورمون های  متعادل کننده استرس در هنگام  فشارهای روحی، با بالا رفتن سن تغییر می کند و این سبب می شود تا در افراد پیر سیستم دفاع ایمنی بدن ناتوان شده و آنها مستعد ابتلا به عفونت و امراض دیگر شوند.

در هفته ها و ماه های متعاقب از دست دادن یک عزیز و غصه فراوان برای او، کارکرد نوتروفیل های خون کاهش پیدا می کنند. نوتروفیل ها دسته ای از گلبول های سفید خون هستند که نقش مهمی در مبارزه با انواع عفونت ها را بازی می کنند و ارتباط مهمی بین کارکرد نوتروفیل ها و تعادل هورمون های استرس در بدن وجود دارد. مهمترین هورمون استرس در بدن کورتیزول است که با افزایش سن تاثیر بیشتری از فشار های روحی می گیرد.

 

نتایج یک بررسی که در مجله Immunity and Ageing منتشر شده تاثیر متقابل هورمون های استرس و عفونت را در سنین مختلف با هم مقایسه می کند. این بررسی نشان داد که در افراد مسن بعد از اینکه عزیز نزدیکی را از دست می دهند تعادل بین هورمون های استرس مانند کورتیزول و DHEA بیش از جوانان به هم می خورد