indexseaeqeqeq

پیدا شدن نوعی سندرم خطرناک شکمی در شکم این دختر به واسطه ترمز کردن در امتحان رانندگی میسر شد وی به خاطر زنده ماندنش مدیون تست رانندگی اش است!

يك دختر 17 ساله انگليسي به خاطر ترمزشديد هنگام آزمون رانندگي با پارگي تورم و كشف وجود سرطان در بدنش مواجه شد.

، اين دختر از مدتي قبل با علائمي مانند خستگي ، كاهش وزن و بي اشتهايي مواجه شده بود و بويژه در روز امتحان رانندگي با درد شديد مواجه شده بود.

گفتني است ، او در ابتدا گمان مي كرد اين درد به خاطر استرس آزمون است ولي در حين رانندگي به خاطر يك ترمز شديد به خاطر رانندگي خطرناك با دردي غير قابل تحمل روبرو شده بود.

بررسي ها نشان مي دهند، بعد از آزمون اين دختر به خاطر درد به بيمارستان مراجعه كرده و در آنجا متوجه وجود تومور در شكم خود شده است.

اين دختر هم اكنون تحت شيمي درماني قرار دارد و به زنده ماندن خود را مديون پاره شدن تومور به خاطر ترمز شديد هنگام تست رانندگي است.