iStock_000016145279XSmall-300x198

كار كردن در محیط سرد بیماری‌های دستگاه تنفسی را تشدید می‌كند. همچنین با عث افزایش حوادث كاری می‌شود و هرچه دمای محیط سردتر باشد، تعداد حوادث افزایش می یابد.فرد دچار سرمازدگی شده و بازده کاری اش کم می شود.

دمای زیر 14 درجه سانتی گراد روی کیفیت کار بیشتز کارمندان تاثیر منفی می گذارد.بهترین دما برای کارمندانی که فعالیت ذهنی انجام می دهند بین 23 تا 24 درجه سانتی گراد است. پژوهش های انجام شده در دانشگاه تکنولوژی هلسینکی و لابراتور ملی برکلی نشان داده کارمندانی که در محیط کار احساس سرما می کنند مرتکب خطاهای بیشتری می شوند.

بررسی ها نشان می دهند، وقتی دمای محیط 25 درجه است کارمندان تمام وقتشان را به کار می گذرانند و فقط مرتکب 10 درصد خطا می شوند اما در دمای 20 درجه کارمندان 54 درصد وقتشان را به کار مفید اختصاص می دهند و میزان خطاهایشان به 25 درصد می رسد.

نتایج مطالعات نشان می دهند کارمندان باید در فصل پاییز و زمستان سیستم تهویه مطبوعی را در محیط کار خود ایجاد کنند و محیط کارشان را برای افزایش بازدهی در کارشان گرم نگه دارند.