Baby-Sleeping
آداب و عادات خواب کودک بسیار مهم اند چگونه خوابیدن ،زمان خوابیدن و نحوه خواباندن وی از جمله موارد ضروری قابل توجه برای والدین اند

کودکان خواب را دوست ندارند از این رو تکرار راس ساعت خوابیدن باعث می‌شود، مغز کودکتان به سر وقت خوابیدن عادت کند.
سیما فردوسی متخصص روانشناس در خصوص اینکه چگونه کودکمان را به خواب درست عادت دهیم اظهار داشت: اختلال خواب و کمبود خواب می‌تواند بسیاری مشکلات را برای کودک ایجاد کند که شامل اختلال در سلامت ایمنی و رشد کودک باشد.
وی با بیان اینکه باید برای کودکمان زمان بندی زودتری‌ را در نظر بگیریم، گفت: کودک باید قبل از اینکه والدین غذا بخورند زود‌تر شام خود را بخورد.
این متخصص تصریح کرد: کودکان خواب را دوست ندارند، از این رو راس ساعت خوابیدن باید حفظ شود چرا که تکرار باعث می‌شود مغز کودک عادت به سر وقت خوابیدن کند.
فردوسی توصیه کرد: بهتر است کودک را مادر به اتاق خواب ببرد و مراسم خوابیدن را که شامل داستان گفتن صحبت کردن با چراغ خواب روشن را برای کودک فراهم کند.
وی در پایان گفت: محدود کردن محرک‌های الکترونیکی با قوانین جدی باید به‌طوری باشد که کودک خود متوجه شود و به اجبار مادر نباشد.