Memory058

ورزش قدرت درک مغز را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند تا از تاثیر افزایش سن در کاهش حافظه کاسته شود و حتی ممکن است از دمانس و آلزایمر پیشگیری کند.

یک مطالعه جدید از محققان در موسسه فناوری جورجیا در آتلانتا نشان می دهد که کار کردن در حدود 20 دقیقه می تواند حافظه بلند مدت را بهبود بخشد.

تحقیقات  قبلی نشان داده اند که حافظه بعد از چند ماه از تمرینات هوازی مانند دویدن، دوچرخه سواری و یا شنا بهبود می یابد. با این حال، یافته های این مطالعه جدید که در مجله Acta Psychologica منتشر شده است نشان می دهد که افزایش حافظه در یک دوره کوتاه مدت میسر است.

مطالعات ما نشان می دهد که مردم باید مجبور باشند مدت زمانی از روز را به تقویت حافظه خود اختصاص دهند. همچنین مطالعات اخیر محققان نشان می دهد ورزش کردن با کاهش استرس و اضطراب می تواند حافظه را بهبود بخشد.

دانشمندان با مطالعه بر روی فشار خون و قلب شرکت کنندگان دریافتند ورزش نقش زیادی بر روی حافظه بلند مدت و کوتاه مدت دارد و با چمباتمه و یا خم کردن زانو می توان حافظه را تقویت کرد.