indexثقصقصص
به علت غیر جاذب بودن نایلون جوراب، تعریق بدن فرد استفاده کننده مدت زمان بیشتری با پوست در تماس بوده موجب ایجاد عرق سوز شدن ٬ بوی بد و احساسی ناخوشایند در فرد میشود.

دو نوع سیستم گردش خون وریدی و سرخرگی در پاها وجود دارد که فشار بیش از حد بر این سیستم‌ها موجب بروز اختلال در گردش خون سیاهرگی می‌شود. پوشیدن جوراب و شلوار تنگ یکی از عواملی ایجاد کننده فشار وریدی است.
دکتر کوروش منصوری متخصص طب فیزیکی گفت: فشار بر روی عروق پا باید نرمال باشد. افزایش فشار بر عصب به طوری که خون رسانی به آن دچار اختلال شود مشکل‌زا می‌شود. در حالت فشار بر عروق خون‌رسان عصب پا امکان بروز دیسکمی زیاد است.
وی ادامه داد: دیسکمی به حالتی گفته می‌شود که اکسیژن کافی به عصب نرسد و در طولانی مدت عصب دچار آسیب شود دومین مورد آسیب عصب به علت فشار، زمانی است که عصب پا سطحی بوده و پشت آن استخوان باشد.
دکتر منصوری افزود: سر زانو عصبی وجود دارد که زیر پوست و روی استخوان واقع شده و فشار خون بر این عصب در شرایط پوشیدن شلوار یا جوراب خیلی تنگ مثل ساپورت برای طولانی مدت و یا انداختن یک پا سوی پا دیگر بمدت طولانی آسیب رسان است.
این متخصص طب فیزیکی هر گونه فشار مکرر و ممتد بر گردش خون سیاهرگی و لنف را مشکل‌ساز دانست.