indexdseweqw

 تغيير مکان متعدد بيماران الزایمری ، توجه به تغذيه و نحوه برخورد با بيمار در بهبودي وضعيت او بسيار مهم است. همچنین تنوع در نورپردازی و تغییر دکوراسیون محل زندگی این افراد تاثیر فوق العاده ای در بهبودی آنها دارد.

محققان می گویند اگر در محیط اطراف کسی تغییر ایجاد کنید، می توان امید به زندگی را افزایش داد. وقتی در پیری بینایی کم می شود حتی اتاقی آشنا می تواند بسیار متفاوت به نظر آید به خصوص برای کسانی که به زوال عقل مبتلا هستند، تنها تغییری کوچک در نور می تواند تفاوتی بزرگ ایجاد کند.

این یکی از درس ها در مدرسه ی طراحی برای زوال عقل است، دانشجویان یاد می گیرند چگونه با طراحی محیط اطراف به مبتلایان به زوال عقل کمک کنند.

اگر در محیط اطراف کسی تغییر ایجاد کنید می توانید امید به زندگی را افزایش دهید و رفتن به اسایشگاه برای کسی که زوال عقل دارد بهتر است چرا که رفتن به بیمارستان می تواند خطرناک باشد.

در این موسسه اتاق های نمونه وجود دارد که دانشجویان می توانند امکانات طراحی شده را در محل ببینند.

indexdrewrw

اندرسون مدیر موسسه گسترش خدمات زوال عقل گفت: اولین و مهم ترین ویژگی های طراحی اتاق پذیرایی و مهم ترین مسئله نور است.

دومین مسئله خورد وخوراک است که برای همین یک آشپزخانه اپن داریم با غذاهایی که در یخچال دیده می شود.