weight-loss-tips-for-women-in-their-50s

نتایج تحقیقات  جدید نشان داد که هر اندازه فعالیت بیشتری داشته  باشیم، سیستم عضلانی- اسکلتی بهتری داریم و در این شرایط بوجود آمدن نشانه های پیری به عقب می افتد. شواهد بسیاری وجود دارد که اثبات  می کند، بوجود آمدن نشانه های پیری و مقدار  آن با زندگی کم تحرک ارتباط مستقیمی دارد. شواهد کنونی  نشان می دهد که پیری موجب بروز اختلالات برگشت ناپذیر و افزایش بروز آسیب هایی از قبیل کشیدگی ها و شکستگی ها و نیز بیماری هایی مثل دیابت، استئوآرتریت و سایر اختلالات استخوانی و مفصلی می شود. اثر مفید فعالیت ورزشی بر حفظ تراکم استخوانی، توده عضلانی، عملکرد تاندونی، لیگامنتی و نیز حجم مطلوب غضروف مورد تأیید است. در مجموع مطالعات نشان دادند که ترکیب انواع فعالیت ورزشی؛ مقاومتی، استقامتی و انعطاف پذیری و نیز تمرینات تعادلی می تواند همه ی فواید ورزشی را در پی داشته باشد. محققین در این مطالعه به منظور اِعمال اثرات مفید فعالیت ورزشی؛ 150 تا 300 دقیقه فعالیت ورزشی استقامتی که در تناوب های 10 دقیقه ای تا 30 دقیقه ای انجام می شود و نیز هفته ای 2 بار تمرینات مربوط به افزایش انعطاف پذیری را در سالمندان توصیه کردند. علاوه براین، محققین در این مطالعه به  اهمیت تغذیه مطلوب نیز اشاره کردند. برای ورزشکاران جوان، روزانه 1 تا 5/1 گرم پروتئین و 6 تا 8  گرم کربوهیدرات به ازای کیلوگرم از وزن بدن توصیه شده است. یافته های حاصل از این مطالعه در Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (JAAOS) مجله ی منتشر شد.

منبع-yourdoctor