Anti-bacterial-Fabric
از آنجائیکه خاصیت ضدباکتری بودن این الیاف حتی پس از چندین بار شستن خاصیت ضد باکتریایی آن از بین نمی‌رود.بهترین گزینه برای پانسمان زخم ها و سوختگی ها هستند

در یکی از بیمارستانهای سوانح و سوختگی در شیلی از الیاف مسی برای پوشش سوختگی‌های بیماران استفاده کردند.
محققان سالهای زیادی است که روی خاصیت ضد باکتریایی مس کار می‌کنند. در یکی از بیمارستانهای سوانح و سوختگی در شیلی از الیاف مسی برای پوشش سوختگی‌های بیماران استفاده می‌شود.
به گفته‌ی محققان این پارچه‌ها با الیاف مسی از توسعه و گسترش باکتریها جلوگیری می‌کنند و می توانند بیمارستانها را پاکتر از همیشه کند.
دکتر لوییس آمستیسا، یکی از محققان و مجریان طرح پارچه با الیاف مسی می‌گوید: زمانی که باکتریها وارد پارچه با الیاف مسی می‌شوند، مس آنها را از بین می برد. این‌کار با تغییر شکل متابولیسم باکتریها انجام می‌گیرد.
وی افزود: در واقع، باکتریها و ویروس‌هایی که وارد پارچه می‌شوند در ترکیب با مس کشته می شوند. این پارچه‌ها کمک می کند که بیماریهای عفونی کمتر بین پزشکان و بیماران شیوع پیدا کند.
روی وبسایت ساخت و تولید این پارچه ها، ادعا می شود که اینها قادر به نابودی بیش از نود درصد از باکتریها هستند. این اختراع می تواند گام مهمی در راه مبارزه با باکتریهای خطرناک باشد.