Cancer-Patient

نگرش سالم و مثبت، ارتباطات سالم، قطع كشمكشهاي دروني،دورریختن افكار منفي، خنده های انفجاری و.. بسیاری موارد دیگر می تواند برای مشکلات روحی افراد سرطانی چاره ساز باشد ،اگر ماهم به آنها دراین زمینه کمک کنیم.

بیماران سرطان، علاوه بر درد و رنج طبیعی، مشکلات روحی فراوانی را برای فرد مبتلا به همراه دارد که در این میان حمایت و شیوه برخورد اطرافیان با وی بسیار مهم است. دکتر محمد جواد حیدر، متخصص روانشناس بالینی گفت: افراد مبتلا به سرطان به دلیل مشکل جسمی که برایشان پیش می‌آید، از نظر روحی و عاطفی احساسی‌تر و شکننده تر می‌شوند بنابراین کمترین ترحم و دلسوزی نابجا را متوجه شده و عکس العمل نشان می‌دهند به این دلیل اطرافیان نباید زندگی عادی را بهم بزنند، افراد سرطانی نیاز به ترحم و توجه ویژه ندارند و نباید کارهای روزمره شان، البته به شرطی که به اوضاع جسم شان آسیب نرسانده محدود شود.
دکتر حیدر ادامه داد: کاهش عملکرد افراد سرطانی، اثر منفی در روحیه آنها دارد و اطرافیان باید سعی کنند توانمندی‌های این افراد را برجسته کنند و آنها را تشویق به استفاده از این توانمندی‌ها کنند.
دکتر حیدر نیاز به همدلی را برای افراد مبتلا به سرطان بسیار جدی دانست و گفت: همدلی با ترحم متفاوت است این افراد نیاز به هم صحبت دارند، نیاز به شنیده شدن دارند و تمایل دارند در مورد مسائلشان حرف بزنند، بدون اینکه نگران مورد ترحم قرار گرفتن، باشند. بنابراین باید با این افراد خیلی عادی برخورد کرد تا با صحبت کردن، تخلیه روحی داشته و به آرامش برسند.
این روانشناس بالینی تاکید کرد: همراهی افراد مبتلا به سرطان با کسانی که شرایط مشابه با آنها را دارند، با ایجاد حس همزاد پنداری، کمک زیادی در ایجاد آرامش روانی به همراه دارد، ضمن اینکه شرکت در فعالیت‌های جسمی و انجام ورزش بخصوص در جمع در آرامش این افراد موثر است.