پژوهشگران ژاپني وابسته به دانشگاه “ناگويا” به همراه پژوهشگران كانون ملي پژوهشي طول عمر، در سال 1386 موفق به ساخت واكسن خوراكي كه براي درمان بيماري آلزايمر مفيد مي‌باشد، شدند.
بيماري آلزايمر ناشي از انباشته شدن ماده پروتييني “بتاآميرويد” در مغز است كه سبب مرگ سلول‌هاي مغزي شده و در نهايت منجر به از بين رفتن حافظه و قدرت تشخيص مغزي انسان مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام “آساهي”، پژوهشگران ژاپني در آزمايش بر روي موش مبتلا به بيماري آلزايمر توانستند اين بيماري را بدون ايجاد عوارض جانبي درمان كنند.

پژوهشگران در اين واكسن، ژن سازنده پروتيين “آميرويد” را در درون پوسته يك ويروس بدون عامل بيماري كار گذاشتند.

اين واكسن تشكيل شده از ويروس قلابي، پس از ورود به دستگاه گوارش كه از طريق دهان صورت گرفت با واكنش سلول‌هاي روده روبرو مي‌شود.

به همين علت غدد لنفاوي نيز اقدام به ساخت پادتني براي حمله به پروتيين آميرويد در بدن مي‌كند كه اين پادتن‌ها به آميرويد انباشته شده در مغز جسبيده و آن را از بين مي‌برند.

پژوهشگران براي كسب اطمينان بيشتر، اين واكسن را بر روي ‪ ۱۴‬موش از ‪۲۸‬ موش مبتلا به بيماري آلزايمر آزمايش كردند.

نتيجه اين آزمايش نشان داد كه ‪ ۱۴‬موشي كه اين واكسن به آنها خورانده شد، پس از سه ماه قدرت حافظه و فراگيري خود را بازيافته و به حالت طبيعي بازگشتند.

در اين حال وضع بيماري ‪ ۱۴‬موشي كه از اين واكسن استفاده نكردند بدتر از قبل شد.

پژوهشگران در جريان كالبدشناسي انجام داده بر روي مغز موش‌هايي كه واكسن خورده بودند، متوجه شدند كه آميرويد انباشته شده در مغز آنها از ميان رفته و مغزشان به حالت پيش از بيماري بازگشته است.

آنها همچنين متوجه شدند كه در اثر مصرف اين واكسن هيچگونه التهاب، خونريزي و يا عوارض ديگري در مغز اين موش‌ها بوجود نيامده است.

پژوهشگران ژاپني اميدوارند با استفاده از اين دستاورد به روش بي‌خطر و مفيدي براي درمان بيماري سخت آلزايمر دست يابند.

اين دستاوردان پژوهشگران ژاپني قرار است روز ششم آوريل(‪ ۱۷‬فروردين) در نشست عمومي علوم پزشكي ژاپن در شهر “اوساكا” منتشر شود.