indexبففثث

در این روش عجیب و غریب و با ضربات شلاق موفق به ترک اعتیاد به مواد مخدر می شود،به عقیده این پزشکان ترک اعتیاد به این شیوه سریع تر ازدیگر شیوه های درمانی جواب می دهد.

در کشور روسیه و در منطقه سیبری این کشور برخی از پزشکان از روش‌های عجیبی برای درمان اعتیاد در افراد استفاده می‌کنند.، در این روش که در منطقه سیبری صورت می‌گیرد، افراد معتاد به مواد مخدر۶۰ ضربه شلاق با ترکه‌های چوب و سایر افراد که دچار انواع دیگر اعتیاد مانند اعتیاد زیاد کار کردن و سایر مشکلات روانی هستند ۳۰ ضربه شلاق دریافت می‌کنند.
indexسثقصثصص

گفتنی است، پزشکانی که این شیوه درمانی عجیب و غریب را انجام می‌دهند، اعتقاد دارند این کار باعث تغییر ترشح هورمون شادی در بدن این افراد و درمان اعتیاد در آن‌ها می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، پزشکان انجام دهنده این روش اعتراف می‌کنند که افراد خارجی حتی از دیگر کشور‌ها نیز برای درمان با این شیوه به منطقه سیبری سفر می‌کنند.

در این شیوه باورنکردنی درمانی بیمار دو جلسه در هفته به مدت ۳ ماه شلاق می‌خورد تا دست از عادت اعتیاد خود بردارد.

هر یک جلسه شلاق درمانی در کشور روسیه ۳ هزار روبل معادل با ۵۰ پوند برای بیمار هزینه دارد.

در عین حال پزشکان در این شیوه مراقب هستند تا آسیب نخاعی به بیمار وارد نشده و همچنین دچار خونریزی نشود.