4slide7

یک تحقیق جدید نشان داده است که زمانی بیمار مدت طولانی در قسمت مراقبت های ویژه یا ICU می ماند مقدار باکتریهایی که به طور نرمال در روده او وجود دارند کاهش میابد اما بعضی از آنهایی که وجود دارند می توانند انسان را بکشد

محققان دانشگاه شیکاگو این بررسی را انجام دادند و متوجه شدند در بیمارانی که به مدت طولانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری می شوند معمولا تحت درمان با آنتی بیوتیک های قوی قرار می گیرند تا از بروز عفونت در آنها پیشگیری شود و همین آنتی بیوتیک ها بعد از یک ماه موجب می شوند تنها 4-1 نوع میکروب در روده آنها باقی بماند در حالیکه در روده یک فرد طبیعی بیش از 40 نوع میکروب وجود دارد.

 

محققان می گویند بعضی از این میکروب های باقی مانده می توانند موجب بروز عفونت های شدید خونی در این بیماران شوند و به علت اینکه این میکروب ها معمولا به آنتی بیوتیک های رایج مقاومند درمان این عفونت ها می تواند بسیار مشکل باشد. این محققان می گویند تحقیقات جدید می تواند موجب بهبود در مراقبت و درمان بیماران بستری شده در آی سی یو بیمارسنان ها شود.