5169_orig

بسیاری از بیمارانی که به  به نارسایی کلیه  مبتلا هستند  دستگاه های دیالیز برای درمان بیماری استفاده میکنند. این دستگاه ها هرچند که  کار مهمی انجام می دهند و زندگی خیلی  از بیماران را نجات میدهد اما استفاده زیاد از آنها مشکلاتی هایی را هم در پی  دارد. اینکه هفته ای یکی دو بار بستری شودی برای دیالیز کار سختی است 

برخلاف بسیاری از دستکاه های مورد استفاده در پزشکی که در حال کوچک شدن هستند دستگاه های دیالیز برای مدت طولانی در مقابل این تغییر مقاومت کرده اند ولی به تازگی ماشینی به نام (Wearable Artificial Kidney (WAK عرضه شده که در آن قسمت های مختلف یک دستگاه دیالیز کوچک شده به دور کمر بیمار بسته شده است.

این دستگاه با باطری کار می کند و برای کار کردن نیاز به مقادیر زیاد آب ندارد. آب مورد استفاده در این دستکاه مرتب تصفیه شده و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.

کل وزن سیستم حدود پنچ کیلوگرم است و مخترعان آن سعی می کنند تا وزن آن را باز هم کمتر کنند. از این دستگاه تاکنون بر روی 16 بیمار به مدت 24 ساعت استفاده شده است.