pc-141008-ebola-dog-01_9c1fd7e14e425d3799d84be4232587ed

این پرستار بخت برگشته که با سگ مبتلا به ابولا تماس پیدا کرده بود اکنون در قرنطینه به سر می برد و تنها علت ابتلای وی تماس با حیوان و انتقال بیماری از این طریق به وی است

به تازگی پرستار اسپانیایی که در غرب آفریقا به ابولا مبتلا شده در کشور خود تحت حفاظت کامل به بیمارستانی در شهر مادرید منتقل شده است.

گفتنی است، این پرستار یک سگ دست آموز نیز داشته است که کارشناسان به دلیل احتمال ابتلای این سگ به ابولا و سرایت بیماری از طریق این حیوان به سایر انسان‌ها و حیوانات او را نیز در قرنطینه قرار داده‌اند.

کارشناسان اعتقاد دارند دست زدن بدون دستکش به صورت عامل ابتلای این زن به بیماری ابولا بوده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند مسافرت‌های هوایی از کشورهای غرب قاره آفریقا به سایر قاره‌ها باعث انتقال بیماری ابولا به سایر افراد در کشورهای دیگر در آینده خواهد شد.

از جمله نکات بسیار خطرناک در خصوص بیماری ابولا سرایت آن از طریق هوا و تنفس علاوه بر خون، مدفوع و ادرار فرد بیمار است.