interview-success-man2

از جمله علل روان شناختی موفقیت در کسب کار می توان به کسب تجربه و موفقیت، احساس ارزش مندی، افزایش عزت نفس، افزایش اعتماد به نفس و تعامل اجتماعی و خودباوری، حتی فرار از مسئولیت های واقعی زندگی، اثبات قابلیت های زنان در عرصه های اجتماعی، پر کردن خلأ عاطفی در محیط خانواده اشاره کرد.

هر چقدر که بتوانیم میزان مهارت های خود را در کار و شغل افزایش دهیم بهتر می توانیم از فرصت های شغلی خوب استفاده کنیم. مشاغل و کسب و کارهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند در هر کار و شغلی داشتن مهارت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. اما علاوه بر مهارت ها داشتن تجربه ی کاری نیز اهمیت دارد. هر چقدر که بتوانیم میزان مهارت های خود را در کار و شغل افزایش دهیم بهتر می توانیم از فرصت های شغلی خوب استفاده کنیم.

داشتن یک رزومه ی خوب برای پیدا کردن یک فرصت شغلی خوب اهمیت دارد. رزومه ها شامل مشخصات فردی، میزان تجربه، مهارت ها، تحصیلات و… هستند. داشتن یک رزومه ی خوب به ما کمک می کند تا بتوانیم از فرصت های کاری استفاده کنیم. رزومه ها نباید خیلی طولانی باشند چون مدت اغلب مدت زمان کوتاهی برای مطالعه ی رزومه ها در نظر گرفته می شود بنابراین بیش از همه باید تجربه و مهارت هایی که داریم را در رزومه یادداشت کنیم.

موفقیت در مصاحبه های استخدامی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در کنار داشتن یک رزومه ی خوب موفقیت در مصاحبه های استخدامی نیز لازم است تا بتوانیم به یک فرصت شغلی خوب دست پیدا کنیم. در مصاحبه های استخدامی اغلب در مورد تجربه های کاری، مهارت ها، میزان تحصیلات و… سوالات مختلفی پرسیده می شود بنابراین خوب است که همیشه قبل از مصاحبه های استخدامی سوالات مختلف و متداولی را که در مورد تجربه و مهارت های کاری پرسیده می شوند با خود مرور کنیم تا در مصاحبه های استخدامی استرس کمتری داشته باشم.

مهارت ها اهمیت زیادی دارند هر چقدر که مهارت های بیشتری در کار و شغل داشته باشیم بهتر می توانیم از فرصت های شغلی استفاده کنیم. برای دست یابی به فرصت های شغلی خوب داشتن مهارت ها اهمیت دارد بنابراین می توانیم از فرصت های شغلی کوچکتر استفاده کنیم و میزان مهارت های خود را افزایش دهیم تا بتوانیم به فرصت های شغلی بهتر دست پیدا کنیم.

داشتن یک رزومه ی خوب و همچنین موفقیت در مصاحبه های استخدامی به ما کمک می کند تا به یک فرصت شغلی خوب دست پیدا کنیم. رزومه ها همیشه باید به صورت تایپ شده باشند می توانیم از آن ها پرینت تهیه کنیم تا در صورت نیاز در مصاحبه های استخدامی نیز از رزومه را همراه خود ببریم. برای موفقیت در مصاحبه های استخدامی نیز باید همیشه آن تایم باشیم و سر وقت برای مصاحبه ی استخدامی در محل کار حاضر شویم تا استرس کمتری داشته باشیم.