sofasm

طفل را روی مبل های راحتی نخوابانید.هیچ وقت فرزندتان را تنها روی مبل رها نکنید و به کارهای دیگر بپردازید،آمار بالای مرگ و میر نوزادان دراثر خفگی روی مبل این هشدار را به مادران می دهد لطفا مراقب  باشید

یک مطالعه جدید در کودکان نشان می دهد کودکان را هرگز نباید بر روی مبل خواباند. با توجه به آکادمی اطفال آمریکا (AAP)، امن ترین مکان برای کودک در رختخواب خود است. یک مطالعه اخیر از این سازمان پیشنهاد کرد که اشتراک گزاری تخت بزرگترین عامل خطر برای مرگ و میر نوزادان است.

با این حال، یک مطالعه دیگر در JAMA  در سال 2013 منتشر شده است و نشان می دهد که مادرانی که فرزندان خود را بر روی مبل شیر می دهند احتمال خفگی نوزادشان چندین برابر می شود.

با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) نوزادانی که بر روی مبل خوابانده می شوند زاویه سر آن ها به سمت پایین قرار می گیرد و این امر می تواند سندروم مرگ ناگهانی در نوزادان باشد.

پس از بررسی داده ها، محققان دریافتند که از 9073 مرگ و میر نوزادان مربوط به خواب، 12.9٪ در مبل ها رخ داده است که72 درصد از این مرگ و میر ها در نوزادان بین 0-3 ماه بوده است.

نتایج مطالعات نشان می دهند کودکان از همان سنین نوزادی باید در تخت خواب جداگانه خوابانده شوند و والدین نباید کودکان را عادت دهند کنار خود بخوابانند.